21. valná hromada

31. květen 2021

Předsednictvo klubu tímto svolává 21. výroční Valnou hromadu klubu SCC SEMILY z.s. Termín konání je neděle 20. 6. 2021, začátek v 8:30 hodin. Místem konání bude společenská místnost Sportovního centra v Semilech. Jenom v případě omezení, která nedovolí konání ve Sportovním centru bude oznámeno "náhradní" místo konání. 

Do zvolení řádného předsedajícího vede Valnou hromadu Tomáš Sábl. 

Program Valné hromady:

 

1) Prezence

2) Schválení programu jednání, jednacího a volebního řádu

3) Ustavení předsedajícího valné hromady, mandátové a volební komise, zapisovatele

4) Stanovy klubu

5) Výroční zpráva za rok 2020

6) Předložení zprávy o činnosti předsednictva klubu v sezóně 2020/2021

7) Předložení zprávy o hospodaření klubu v účetním roce 2020

8) Předložení zprávy o činnosti kontrolní komise v sezóně 2020/21

9) Organizace sezóny 2021/2022

10) Akce a činnost v sezóně 2021/2022

11) Volba předsedy klubu

12) Volba členů předsednictva klubu a kontrolní komise

13) Zpráva volební komise

14) Ostatní

 

Podklady pro jednání budou dostupné v členské sekci.