Členská schůze

30. květen 2022

Pozvánka na členskou schůzi spolku – SCC SEMILY, z.s.
IČO: 26529807, se sídlem 3. května 327, 513 01 Semily, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 4277 (dále jen jako „Spolek“)

Předseda Spolku Ing. Tomáš Sábl tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 14.06.2022 od 19:30 hod. ve Sportovním centru na adrese 3. května 327, 513 01 Semily.

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Schválení programu
  4. Stanovení počtu členů předsednictva
  5. Výroční zpráva za rok 2021 a zpráva o hospodaření klubu v účetním roce 2021
  6. Zpráva o činnosti předsednictva klubu v sezóně 2021/22
  7. Zpráva o činnosti kontrolní komise v sezóně 2021/22
  8. Akce a činnost v sezóně 2022/2023
  9. Ostatní

V Semilech 30.05.2022