Pozvánka na členskou schůzi spolku

10. květen 2023

SCC SEMILY, z.s., IČO: 26529807, se sídlem 3. května 327, 513 01 Semily, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 4277 (dále jen jako „Spolek“)

Předseda Spolku Ing. Tomáš Sábl tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 31.05.2023 od 18:00 hod. v salonku restaurace DA GIORGIO na adrese Ke Stadionu 238, 513 01 Semily.


Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Schválení programu
  4. Stanovení počtu členů předsednictva
  5. Volba členů předsednictva a kontrolní komise
  6. Výroční zpráva za rok 2022 a zpráva o hospodaření klubu v účetním roce 2022
  7. Zpráva o činnosti předsednictva klubu v sezóně 2022/23
  8. Zpráva o činnosti kontrolní komise v sezóně 2022/23
  9. Akce a činnost v sezóně 2023/2024
  10. Ostatní