Pozvánka na členskou schůzi spolku - 4. června 2024

25. duben 2024

SCC SEMILY, z.s. IČO: 26529807, se sídlem 3. května 327, 513 01 Semily, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 4277 (dále jen jako „Spolek“)

Předseda Spolku Ing. Tomáš Sábl tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 04.06.2024 od 18:00 hod. v salonku restaurace DA GIORGIO na adrese Ke Stadionu 238, 513 01 Semily.

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Schválení programu
  4. Volba předsedy klubu
  5. Výroční zpráva za rok 2023 a zpráva o hospodaření klubu v účetním roce 2023
  6. Zpráva o činnosti předsednictva klubu v sezóně 2023/24
  7. Zpráva o činnosti kontrolní komise v sezóně 2023/24
  8. Akce a činnost v sezóně 2024/2025
  9. Ostatní