Noční turnaj

Termín:

 • sobota 13. května 2023 od 21 hodin

Věkové omezení:

 • ročník 2007 a starší

Místo: 

Systém:

 • 3 na 3 bez gólmanů na malé branky (60x45 cm)

Hrací čas:

 • 12 minut hrubý čas, poslední minuta čistý čas
 • time-out povolen pouze v play-off a trvá 30 vteřin

Počet družstev:

 • maximálně 16
 • turnaje se mohou zúčastnit pouze ta družstva, která se zaregistrují a zaplatí startovné. Celá částka musí být připsána na účet pořadatele nejpozději 14 dnů před startem turnaje (30. 4.).

Počet hráčů v týmu:

 • maximálně 10
 • povolena jsou mužská, ženská i smíšená družstva
 • kapitán družstva zodpovídá po jeho přihlášení za kompletní vyplnění soupisky hráčů (jméno, příjmení, datum narození), kterou si vyzvedne po příjezdu u pořadatelského stolku a nejpozději 30 minut před začátkem prvního utkání svého družstva ji vyplněnou pořadatelům odevzdá
 • kapitán zodpovídá za uvedení pouze těch hráčů na soupisku, kteří splňují věková omezení
 • hráč smí nastoupit pouze za jedno družstvo, v případě porušení budou obě dotčená družstva z turnaje vyloučena.

Ceny:

 • drobné ceny pro všechny týmy, první tři týmy obdrží poháry a pivo (1. místo 30 l, 2. místo 15l a 3. místo 10l piva)

Opatření:

 • všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat stávající vládní nařízení

Startovné:

 • 1.500 Kč / družstvo
 • platba pouze převodem na účet číslo 107-9350770217/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte název týmu.

Registrace:

 • družstva se mohou registrovat e-mailem na adrese info@scc-semily.cz nebo telefonicky na čísle 732 704 013 (Jan Šimon).
 • termín přihlášení nejpozději 14 dnů před konáním turnaje
 • registrace je závazná a nepřenosná
 • registrace týmu, jehož startovné nebude do 14 dnů před startem turnaje zaplaceno, bude vyřazena
 • zaplacené startovné je nevratné, resp. bude vráceno pouze v případě zrušení turnaje ze strany organizátora.

Ubytování a občerstvení:

 • po celou dobu turnaje bude zajištěno bohaté občerstvení
 • možnost ubytování v hale

Formát:

 • podle počtu přihlášených družstev se týmy rozlosují do několika skupin, z nichž pak předem určený počet družstev postoupí do play-off, které se hraje vyřazovacím systémem.
 • rozpis turnaje obdrží účastníci nejdéle 5 dní před turnajem
 • organizátor si zároveň vyhrazuje právo rozpis měnit
 • bodové ohodnocení utkání na turnaji: za vítězství 3 body, remízu 1 bod, prohru 0 bodů
 • při bodové shodě dvou a více družstev po skončení základní části turnaje rozhoduje:
  1. počet bodů ze vzájemných utkání
  2. celkový rozdíl skóre
  3. celkový počet vstřelených branek
  4. los

Další užitečné informace a pravidla:

 • Každý tým sám odpovídá za to, že se včas dostaví k zápasu. Pokud se nedostaví do 5 minut od plánovaného začátku utkání, bude utkání kontumováno výsledkem 5:0 ve prospěch soupeře.
 • Všichni účastníci turnaje musí mít sálovou obuv.
 • Názvy týmu nesmí obsahovat žádné nevhodné výrazy. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřazovat názvy, které obsahují neslušné výrazy nebo slova, která by mohla být urážlivá či jinak nevhodná.

Hrací plocha:

 • rozměry 20x10 m
 • na hrací ploše se nachází dvě vyznačená brankoviště, která definují prostor, do kterého hráči nesmí vstupovat, a jejich zadní strana slouží zároveň jako branková čára
 • prostory pro střídání o délce 5 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 3,5 m od středové čáry, a zahrnují hráčské lavice.
 • zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny naproti prostorům pro střídání u středové čáry

Trestná střelba:

 • pokud se ve vyřazovací části nerozhodne v normální hrací době, následuje trestná střelba z předem určeného (středového) bodu do prázdné branky, kterou provedou 3 vybraní hráči z každého družstva
 • hráči střílí postupně každý jednou, střídavě z obou družstev a na stejnou branku
 • není-li rozhodnuto v úvodní sérii, následuje extra série a v ní střídavě jedna střelba každého z družstev a to stejných hráčů v libovolném pořadí
 • žádný hráč nesmí střílet potřetí, dokud ostatní hráči z jeho družstva nestříleli alespoň dvakrát, atd...

Rozhodčí:

 • každé utkání je řízeno jedním rozhodčím vyškoleným dle pravidel ČF.

Obecná pravidla pro tresty:

 • je-li spáchán přestupek vedoucí k trestu, bude viník potrestán
 • potrestaný hráč musí být po celou dobu vyloučení na trestné lavici
 • čas vyloučení běží souběžně s hracím časem
 • čas vyloučení je jedna minuta

Vyloučení na trestnou lavici a do konce utkání:

 • vyloučení na trestnou lavici postihují družstvo, a proto nesmí být vyloučený hráč nahrazen na hrací ploše během trestu
 • zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest
 • pokud dojde k vyloučení hráče na trestnou lavici v době, kdy již jiný spoluhráč pyká za předchozí trest, je povinen usednout na trestnou lavici. Jeho trest se odkládá do skončení předešlého trestu. Trest druhého potrestaného hráče se spouští zároveň se skončením prvního trestu.
 • hráč nebo člen realizačního týmu vyloučený do konce utkání musí okamžitě odejít ze hřiště a střídačky
  a nesmí se dále žádným způsobem podílet na utkání. Trest za něj odslouží kapitánem určený hráč.
 • v případě vyloučení do konce utkání nesmí potrestaný hráč nastoupit do dalšího zápasu a turnaj pro něj končí